BLUE
BLUE

BLUE
BLUE

BLUE
BLUE

BLUE
BLUE

1/24

 דירת יוקרה חצי קומה - מגדל BLUE

פרויקט משותף עם גרשון צור

צילום: עודד סמדר