9
9

5
5

9
9

1/17

בית המכולות

תכנון עיצוב וקונספט: אלדד מיטלמן
פיקוח בנייה: פיני אבוטבול
קבלן: גולדובסקי 
אדריכל רישוי: תור אבנון
קונסטרוקטור: אמיליו דרוקר