1/14

 אירופה הקלאסית - בית פרטי

צילום: אלעד שריג