1/12

 בית פרטי בנחלה בית טל שחר

צילום: רמי סלמון וכנרת לוי